Kto może odnieść sukces?

Wielu z nas zastanawia się dlaczego ktoś odnosi sukces.

Można by pokusić o stwierdzenie, że może to być dzieło losu, zdarzający się czasem łut szczęścia, fart, okazja, wypadkowa dobrego pochodzenia. Tak! Nie można żadnemu z tych czynników nie przypisać swojej roli. Wystarczy zapytać kilka przypadkowych osób czy znają kogoś kto zaszedł daleko przez to, że znalazł się we właściwej porze we właściwym miejscu, czy kojarzą osobę, która wykorzystała moment podejmując ryzyko, czy w końcu kojarzą ludzi, którzy cieszą się sławą przez koneksje. Większość wymieni przynajmniej kilka osobistości, a zapewne z wielkim przekonaniem tych, którzy posiadają tzw. plecy.

Jak dużo zapytanych osób stwierdzi, że miarą i najważniejszą wytyczną odnoszonych sukcesów jest osobowość?

Czy ktokolwiek powie: ten typ tak ma, jest urodzonym zwycięzcą, ona ma tę moc? Zapewne ze świecą będzie trzeba szukać takich opinii!

Dlaczego źródła takich a nie innych wydarzeń życiowych większość z nas upatruje w czynnikach losowych, a roli wewnętrznych wartości, siły charakteru, hartu ducha nie zauważa albo co najmniej nie akcentuje?

Już w latach 50-tych socjolog Walter Riesman pokusił się o stwierdzenie, że im bardziej świadome, rozwinięte i wykształcone mamy społeczeństwo, tym mocniejszych korzeni w dążeniu do własnych celów szukamy w własnych przekonaniach, w swoich talentach i predyspozycjach, a nie w tym na jaki tor wrzuciły nas warunki zewnętrzne: rodzina, miejsce czy nawet konstelacje gwiazd.

Docieramy w ten sposób do sedna sprawy – ktoś o otwartej głowie, sukces zobaczy w bagażu wiedzy, doświadczeń i cechach osobowości.

Najczęściej bywa jednak tak, że dodatni bilans naszych predyspozycji to nie warunek wystarczający do osiągnięcia upragnionego celu. Teoretycznie droga do niego jest otwarta, a w praktyce pojawia się trudna do nazwania bariera.

Czasem to tylko lekko zaciągnięty wewnętrzny hamulec lecz bywa, że jest obwarowana przeszkodami, paraliżującym strachem, usiana problemami i ich pokonanie wydaje się ponad siły. Innym razem – życie zawodowe wydaje się usłane różami, ale nie idzie to w parze ze szczęściem w osobistej sferze życia lub odwrotnie, a przenikanie się obu nurtów przynosi uczucie rozbicia, chaosu i wewnętrzny głos mówi: Zrób coś z tym!

Trening mentalny.

Tak jak osiągając cele w sporcie, potrzebujesz głosu doświadczonego eksperta dla pokonywania barier w fizyczności i osiągania lepszych wyników, tak gdy przeszkoda na drodze do zdobycia celu tkwi w głowie i szukasz jej źródła, skorzystaj z umiejętności doświadczonego trenera mentalnego, który wraz z Tobą znajdzie metody do tego by energia znowu zaczęła płynąć we właściwym kierunku.

Stres, konieczność koncentracji na wynikach, samodyscyplina, brak motywacji, poczucie presji, brak umiejętności zdrowego relaksu – to problemy pojawiające się z tym większą intensywnością, im wyżej mierzysz i każde z tych uczuć i cech może dać znać o sobie w najmniej oczekiwanym momencie.

Z kim zacząć pracę nad sobą?

Kto może znaleźć bardziej właściwe rozwiązania niż ten, kto zebrał doświadczenia z pełnej skali intensywności i z nich czerpie wiedzę. Nie ten kto przeczytał akademickie książki, ale nigdy nie obił się o drzwi własnych ograniczeń. Największą siłą w treningu mentalnym jest poleganie na tych, którzy większość z meandrów psychologicznych barier spotkali na swojej drodze i znaleźli metody walki z nimi, by praca była bardziej efektywna, życie bardziej owocne, a pasja niosła poczucie spełnienia.

Doświadczenie przekute w wiedzę.

W tym co piszę, co mówię i co reprezentuję przed Tobą kieruję się bagażem doświadczeń i dzisiaj, będąc na dobrej drodze do bycia człowiekiem spełnionym w każdej sferze życia. Chcę wykorzystać ten kapitał w pracy kierowanej do innych. Mam poczucie swoistej misji dzielenia się tym co zdobyłem i jak zdobywałem motywację do tego by iść do przodu z sukcesem mimo słabości, mimo negatywnych emocji, popełniania błędów także o destrukcyjnym kształcie.

Zdaję sobie sprawę z wielu zagrożeń współczesnego świata, jakie czają się na ludzi u progu dorosłości, co definiuję w szeroko rozwiniętej pacy z młodzieżą. Znając wagę pasji w życiu, zwłaszcza sportowej, pragnę zarażać nią innych, zamieniając nudę i brak aktywności w skoncentrowane działanie, wysiłek dający zadowolenie i ostatecznie otwartość umysłu.

Podobne cele przyświecają mi w pracy z osobami o dużym doświadczeniu na arenie zawodowej, w tym także sportowej. Potrafię zidentyfikować i usunąć blokady stojące na drodze do rozwoju poprzez trening umiejętności mentalnych, wyszukać właściwe ścieżki rozwoju w zgodzie z osobowością i możliwościami. Choć te często są dużo większe niż zakładane.

 

Chcę przekazać Ci sposoby szukania źródeł siły w sobie, walki ze słabościami oraz właściwego akcentowania sfer życia, na których Tobie zależy.

Na każdym jego etapie.

Dla Ciebie, jako samodzielnego człowieka, członka rodziny, pracownika, ucznia, sportowca.

Dla Ciebie jako wyjątkowej osoby, dla Was, dla zespołu, firmy, drużyny.

 

_________________________

30 lat temu na ogromnym zakręcie życiowym – człowiek z przeszłością, teraz człowiek sukcesu, trener biznesu, przedsiębiorca, filantrop, coach, mentor.

Mirosław Ziętkowski.

Brak możliwości komentowania.